Cohen, Tillich en de correlatie
De doctoraalstudie "Cohen, Tillich en de correlatie" is niet uitgegeven. Het manuscript is aan te vragen bij de bibliotheek van de Theologische Universiteit Kampen, Oudestraat 6. Aanvraagnummer: Scr. 253