spacer.png, 0 kB


spacer.png, 0 kB
Kyriëgebeden PDF Afdrukken E-mail

Gebed in de kerkdienst op een  zondag in 2006 

Here onze God,
Wij danken U, dat wij hier mogen zijn als gemeente van Christus. Zo wilt u ons ontmoeten.
Wij leggen voor u neer alle dingen uit ons leven waar we geen raad mee weten, de dingen die we op ons hart en op ons geweten hebben. U kent ons in al ons onvermogen, in onze zwakheid. U verstaat van verre onze gedachten; niets is er voor uw licht verborgen.
Zo komen wij voor uw aangezicht en verlangen ernaar door u te worden opgericht, door u te worden versterkt met kracht in onze ziel. Wij bidden u - wijs ons opnieuw de weg die wij gaan moeten. Geef ons wijsheid bij alle vragen die soms op ons afstormen - de vraag naar het lijden, de vraag naar het waarom. Heer, ontferm U over ons!
Laat ons deze dienst beleven in gemeenschap met heel uw kerk. Laat uw Koninkrijk komen wereldwijd. Maak uw boodschap verstaanbaar voor ons allemaal. Maak deze dienst zo tot een moment van rust en herademing door uw Geest. Wij bidden het in Jezus' naam. Amen.

 

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB