spacer.png, 0 kB


spacer.png, 0 kB
De juiste mensen... PDF Afdrukken E-mail
Artikel index
De juiste mensen...
Pagina 2
Pagina 3
Pagina 4
Pagina 5
Pagina 6
Pagina 7
Pagina 8
Pagina 9

Studieverlof 4

Het werk van de heilige Geest, de genade-gaven (charismata) en een gaven-georiënteerde opbouw van de gemeente. Hierover heb ik gelezen in de afgelopen weken. Daarbij waren ook enkele 'uitstapjes'. Zo heb ik mij nog weer eens opnieuw beziggehouden met de paranormale gaven (dat is niet per definitie occultisme!) en de aandacht die er binnen de charismatische beweging bestaat voor de geestesgaven en de dienst der genezing. Daarover schreef prof. Parmentier onlangs zijn nieuwe boek 'Heil maakt heel'. Nu de helft van het verlof in zicht komt, moet er een omslag komen van literatuurstudie naar praktische uitwerking. Concreet betekent dat: Is er een geschikte gavencursus? Hoe kunnen we mensen, rekening houdend met hun gaven, invoegen in het geheel van het gemeente-opbouw-werk? Er zijn meerdere gaven-cursussen op de markt, waarvan er twee de belangrijkste zijn: De 'Gaven-test' van Christian Schwarz (1e druk in Duitsland 1988, vertaling 1993) en 'Netwerk' uit de Willow Creek gemeente, Chicago (Nederlandstalige uitgave 1996). Schwarz is een gemeente-opbouw-deskundige uit Duitsland, die sterk beïnvloed is door Peter Wagner (over wie ik u eerder schreef). De Willow Creek Community Church is een kerkelijke gemeenschap in de USA die onder leiding van ds. Hybels explosief gegroeid is. In deze kerk is een strategie ontwikkeld voor mensen die mee willen gaan doen: 'Netwerk - Gods plan voor u in de gemeente'. Mijn programma voor de komende weken (week 5 t/m 8 van het verlof) is het maken van een analyse van deze twee tests. Niet alles is bruikbaar voor den 'doorsnee Gerelformeerde Kerk' in ons land. Voor de een zal het materiaal te evangelicaal zijn en voor de ander weer te Amerikaans. Voorts ben ik op zoek gegaan naar anderen in ons land, die bezig zijn met hetzelfde onderwerp van studie. Dat heeft geresulteerd in een contact met Nynke Dijkstra uit Houten, die de brochure 'Attent op talent' schreef en ook een gaven-cursus in ontwikkeling heeft. Wellicht kan onze gemeente één van de proefpolders zijn voor het uittesten van dit materiaal. We hoeven niet alles zelf uit te vinden, maar mogen met elkaar meedenken. Ik maak ook melding van een 'deel-opdracht'van het studieverlof. De KAZ hoopt namelijk per 1 sept. a.s. aanzetten voor een beleidsplan op tafel te hebben. Mij is gevraagd met het oog daarop ondersteunend werk te verrichten. Ook dat is natuurlijk voluit een gemeente-opbouw-aangelegenheid. Daarbij komen vragen aan de orde als "Wat willen we nu eigenlijk met onze gemeente?" (vraag naar de identiteit); "Hoe formuleren we onze doelen?" (mission statement); "Hoe gaan we aan het werk?" (tijd- en werkpad); "Hoe efficiënt werken we?" (structuurvragen); "Welke financiële ruimte is er?" (materiële kant van het gemeente-zijn) etc. We schrijven dit kerkblad voor twee weken. De volgende keer dat ik rapporteer zal zijn in het kerkblad van 16 mei. Dat is in week 7 van mijn verlof en dus zo ongeveer op de helft daarvan.


 

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB