spacer.png, 0 kB


spacer.png, 0 kB
De juiste mensen... PDF Afdrukken E-mail
Artikel index
De juiste mensen...
Pagina 2
Pagina 3
Pagina 4
Pagina 5
Pagina 6
Pagina 7
Pagina 8
Pagina 9

Gaven en ambt

Twee zaken noem ik deze keer in verband met mijn voortgaande studie over het thema De juiste personen op de juiste plaatsen om de juiste redenen. In de eerste plaats het jaarthema en in de tweede plaats het ambt.

Over het jaarthema: In de Middenwijk is in het seizoen 96/97 nagedacht over de 'Navolging van Christus'. U heeft daarover van tijd tot tijd kunnen lezen bij de wijkberichten van Midden. Een jaarthema loopt als een rode draad dwars door alle kerkelijke activiteiten. Dat stimuleert en geeft herkenbaarheid. Zo zorgt de kerkenraad ervoor dat een zijn inziens belangrijk gezichtspunt in alle geledingen en op alle niveau's besproken wordt: in de preek, op de catechisatie, in de gemeentekringen, op de wijkavond, bij de huisbezoeken etc. Méér dan in voorgaande jaren zijn we erin geslaagd om dit seizoen aandacht voor het thema te vragen, mede door het feit dat de kleine 'cie. jaarthema' ondersteunend werk deed. In het verlengde van het jaarthema 'Navolging' ligt het thema 'De gaven van de Geest'. Immers - als je besloten hebt om je leven in dienst van de Heer te stellen, wordt de vraag actueel, hoe je dat denkt te doen en op welke plek en waarom. Het studieverlof zal ik daarom ook gebruiken om een voorbereiding te geven aan het jaarthema van Midden in 97/98 over de gaven.

Nu de tweede opmerking: over het ambt. Iedereen die zich bezig gaat houden met de charismata (de geestesgaven) wordt geconfronteerd met de vraag naar de verhouding tussen gaven en ambt. In het instituut kerk gaat het nl. niet alleen om spontane activiteiten van mensen die daar aanleg of talent voor hebben. Er zijn ook vaststaande taken en opdrachten, die zich in de loop van de geschiedenis hebben uitgekristalliseerd tot ambten. Die ambten moeten er blijven: ouderling, diaken en predikant. Waarom? Omdat het ambt Christus representeert (tegenwoordig stelt). Dat betekent, dat de gemeente zichzelf door het aanstellen van ambtsdragers een kritisch 'tegenover' schept, dat haar steeds opnieuw herinnert aan de persoon, het werk en de opdracht van Christus. Over deze problematiek heb ik ook een paar boeken gelezen. Dat klinkt misschien wat moeilijk, maar het is wel nodig. We kunnen in de gemeente nl. niet al te naïef omgaan met de gaven. Bij alle spontane ontwikkeling en aanwending van geestesgaven blijft er een kritisch 'tegenover' nl. het ambt!


 

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB