spacer.png, 0 kB


spacer.png, 0 kB
De juiste mensen... PDF Afdrukken E-mail
Artikel index
De juiste mensen...
Pagina 2
Pagina 3
Pagina 4
Pagina 5
Pagina 6
Pagina 7
Pagina 8
Pagina 9

Studieverlof 9 (Slot)

Zo langzamerhand komt het einde van het verlof in zicht. Er valt daarom ook steeds minder nieuws te vertellen. Het komt nu aan op de uitwerking van wat ik geleerd en gevonden heb. Belangrijk is ook de vraag hoe er met de gavencursus gewerkt kan worden en welke doelgroep er aanvankelijk gekozen wordt. Ik denk daarbij in de eerste plaats aan jonge mensen die nog niet zo lang geleden belijdenis deden.

 Ik ben mij ervan bewust dat de gavenproblematiek slechts een klein (maar niet onbelangrijk) onderdeel is van de gemeente-opbouw. Het is natuurlijk niet zo, dat we nu het wiel uitgevonden hebben of het verlossende woord gesproken hebben. De gavencursus kan een klein duwtje in de goede richting zijn.

Een uitgebreid verlag zal ik schrijven voor de KAZ. Dat is dan de verantwoording van mijn werk naar de kerkeraad toe. Een belangrijke eindvraag is deze: Zal de gavencursus de persoonlijke hobby van één van de predikanten zijn of moet die cursus een functionele plaats krijgen in het geheel van de gemeentetoerusting? Wij hebben in de gemeente het zgn. CTGT. Dat is het Coördinatie Team Gemeente Toerusting. Daarin wordt het werk gecoördineerd van de (huis)catechese, de cursus ambtsdragers, de liturgiecie en de gespreksgroepen voor twintigers. Misschien kan de gavencursus op den duur een verantwoordelijkheid van het CTGT worden.

De gavencursus vormt een goede aanvulling op het gemeentetoerustings-programma. De kerk heeft in de loop der tijd wel geleerd haar vrijwilligers te bekwamen tot hun taak. Een goed voorbeeld daarvan is onze cursus ambtsdragers (deskundigheidsbevordering). De vraag of mensen wel geschikt zijn voor hun taak is een heel andere zaak, die daaraan nog voorafgaat. "Geschikt' en 'bekwaam' is nl. niet hetzelfde. Als je afstudeert als onderwijzer of onderwijzeres krijg je geen akte van geschiktheid, maar een akte van bekwaamheid. Het kan zijn dat mensen er alles van weten en achteraf toch ongeschikt blijken te zijn voor hun vak, beroep of ambt. Een gavencursus binnen het geheel van de gemeentetoerusting vraagt naar de geschiktheid van mensen. Zo komen de juiste mensen op de juiste plaatsen om de juiste redenen.

Ik wil het voor wat betreft de verslagjes in ons kerkblad hierbij laten. De resterende tijd zal ik gebruiken voor de afronding en rapportage aan de KAZ. Degenen die de verslagjes gelezen hebben, dank ik voor hun mee-denken, hun vragen, opmerkingen en kanttekeningen. Ik hoop u min of meer een beeld gegeven te hebben van de invulling van mijn studieverlof. Bij deze wil ik nu reeds de KAZ en Wk danken voor de mij geboden 'windstilte' in de afgelopen drie maanden. 

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB