spacer.png, 0 kB


spacer.png, 0 kB
Tal, D. e.a., De archeologie van de bijbel in vogelvlucht PDF Afdrukken E-mail
Thursday 22 January 2009

Image

In 2008 verscheen een aantrekkelijk boek in groot formaat (25 x 34 cm) met de titel "De archeologie van de bijbel in vogelvlucht." Deze titel dekt in tweeërlei opzicht de inhoud. In de eerste plaats is het een globaal overzicht zonder diepgaande detailstudies. De stof wordt dus - zoals we dat dan noemen - in vogelvlucht behandeld. Het fotomateriaal is echter ook letterlijk in vogelvlucht genomen namelijk vanuit de helikopter. Objecten die ik tijdens mijn Israëlreis bezocht of waarover ik in boeken las, liggen nu prachtig in de diepte voor me, een feest van herkenning in prachtige overzichtsfoto's.

Het betreft een populair wetenschappelijke uitgave, een productie door mensen die hun vak verstaan. Duby Tal is de fotograaf van het gezelschap. Hij diende als helikopterpiloot bij de Israëlische luchtmacht en studeerde daarna geologie en professionele fotografie. De piloot van het gezelschap is Moni Haramati. Samen met Duby Tal heeft hij een bedrijf opgericht dat gespecialiseerd is in lucht- landschaps- en documentairefotografie. De archeoloog die de teksten voor zijn rekening neemt is Shimon Gibson, professor in de archeologie aan de Universiteit van North Carolina, in Charlotte. Hij verrichtte als archeoloog veel veldwerk in Israël en Jeruzalem en publiceerde daarover.

De hoofdstukkenindeling correspondeert met de archeologische perioden, die het traditionele patroon vertonen: prehistorie, vroeg-Israëlitische periode, Hellenistische en Romeinse periode, Christendom, Kruisvaarderstijd en ‘naar de moderne tijd'. De titel ‘archeologie van de bijbel' klopt derhalve niet helemaal. Het moet breder getrokken worden: het land van de bijbel. Ook de oorspronkelijke titel (2007) heeft die oneffenheid ook: Flights into Biblical Archeology.

Alle archeologische vindplaatsen komen een voor een aan bod. Naast de luchtfotografie zijn er afbeeldingen van de belangrijkste vondsten op de diverse locaties. De teksten van Gibson hebben een inleidend karakter. Ze geven het belang aan van de opgravingen. Bij elke opgraving is een citaat geplaatst uit de bijbel of uit Flavius Josephus of uit een van de gezaghebbende leerboeken archeologie. Op een klein kaartje is de plaats aangegeven van de opgraving. Alles bij elkaar een prachtig boek dat door de makers met groot enthousiasme en liefde voor het vak is samengesteld.

Nadere gegevens: Duby Tal, Moni Haramati en Shimon Gibson, De archeologie van de bijbel in vogelvlucht, Uitgeverij Elmar b.v., Rijswijk 2008, ISBN 978 90 5947 2440 NUR 682. Oorspronkelijke uitg.: Flights into Biblical Archeology, Herzeliya, Israël 2007.

 

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB