spacer.png, 0 kB


spacer.png, 0 kB
Het water was veel te diep PDF Afdrukken E-mail
Friday 14 February 2014

Het water was veel te diep
"Het waren twee koningskinderen; Sy hadden malkander soo lief; Sy konden by malkander niet komen; Het water was veel te diep." Een bekend middeleeuws gedicht. Auteur onbekend. Het thema van de onbereikbare geliefde. De prinses steekt een kaars aan, maar de prins verdrinkt. Zij neemt de dode prins in de armen, kust hem en springt in zee: "Adieu mijn vader en moeder; Van u leven siet ghy my niet weer." "Sterk als de dood is de liefde." Dat wist de Bijbelschrijver al (Hooglied 8:6). Het verhaal van de onbereikbare geliefde vinden we terug bij Tristan en Isolde en bij Romeo en Julia en we lezen het terug in de brieven van de theoloog Abelardus aan zijn geliefde Heloise (die ook in het klooster zat...). Freud had wel gelijk toen hij zei, dat in veel cultuuruitingen een behoorlijk stuk gesublimeerde drift zit. Zonder de onbereikbare geliefde had Emily  Brontë haar ‘Woeste hoogten' niet geschreven en zonder leerlinge Giulietta was er geen ‘maneschijnsonate' van Beethoven geweest. Verliefdheid is een gelukzalige ervaring. Vlinders in je buik. Maar verliefdheid brengt ook weemoed en pijn: ‘Der junge Werther' (Goethe) die Lotte niet kan krijgen omdat ze getrouwd is, schiet zich door het hoofd. En niet te vergeten: Verliefdheid kan tot een grote verzoeking worden, waarbij mensen soms maatschappelijk gaan disfunctioneren. De decaloog heeft 2 geboden en 8 verboden (dus geen tien geboden!). En dan lezen we daar niet: "Ge zult uw vrouw liefhebben.", maar er staat: "Gij zult niet echtbreken." De NBV vertaalt een beetje gewaagd maar wel trefzeker: "Pleeg geen overspel." Zo levenswijs was ‘Mozes' wel dat hier een verbod meer op zijn plaats is dan een gebod.

De oude Grieken kenden de mythe van Orpheus en Euridice. Op haar huwelijksdag wordt Euridice gebeten door een slang en sterft. Is het écht zo, dat de liefde in het huwelijk sterft, zoals velen zeggen...? Misschien is het zo, dat twee echtelieden minder verliefd worden op elkaar en dat de liefde een vrucht is van het huwelijk (Molière). Dit blad verschijnt op 14 febr. Dat is Valentijnsdag. Hoe zit dat met het versturen van onze ‘kaartjes'? Anoniem of niet... Hunkerende bezigheid voor jongelieden? Of zijn er ook mensen met een vaste relatie, die zich verstouten tot dit soort schrijverij? En nog eens wat anders: Wat zegt de Bijbel eigenlijk over verliefdheid en liefde en huwelijkstrouw? En wat is de invloed van onze huidige cultuur op ons gedrag? Is er sprake van een erotisering van ons samenleven? Sterker nog: een verseksualiseren? Op 9 februari hield ik een preek over verbond en trouw. Anne en Lia Zijlstra vertelden over Marriage Encounter. Op 27 februari willen we een verdiepingsavond houden in het kader van de marriageweek en eventueel een weg aangeven voor wie méér willen. Stadsdennenkerk, 20.00 uur. Zie ook berichten algemeen en http://www.eenwegvoorsamen.nl/, Op het plaatje: Floris ende Blancefloer.

                   Image

 

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB