spacer.png, 0 kB


spacer.png, 0 kB
Konkordie van Leuenberg - 2010 nr. 3 PDF Afdrukken E-mail
Thursday 04 February 2010

Konkordie van Leuenberg (Jaarthema VIII)
Ik herinner mij nog goed een theologische discussie tijdens de opleiding in Kampen over het verschil tussen de Lutherse en de Gereformeerde kerken. Afgezien van enige in het oog lopende zaken bij de Lutheranen, zoals het altaar en de twee-rijken-leer (een stringent doorgevoerde scheiding tussen kerk en staat), kwamen we tot de slotsom, dat Calvijn altijd begon met de levensheiliging om tenslotte uit te komen bij de rechtvaardiging. Luther daarentegen zette altijd in met de leer van de rechtvaardiging om uit te komen bij de levensheiliging. Calvinisten (Gereformeerden) blijven altijd voorzichtig. Laat eerst maar eens zien, dat daar de tekenen van wedergeboorte zijn! We gaan er wel van uit, dat je gerechtvaardigd bent door het geloof in Christus... maar we willen toch wel graag de vruchten daarvan zien. Een puriteinse beleving van het geloof zoals die zich met name in de Angelsaksische landen sterk heeft gemaakt, kon wel gedijen op calvinistische grond,  maar op lutherse grond bleef het een kwijnend plantje. Luther, die als eerste de leer van de rechtvaardiging onder het stof van de eeuwen vandaan haalde was veel ruimhartiger. Als ik van Christus ben, dan komt de levensheiliging op den duur vanzelf wel. Hij was ook een gezellige dikkerd, die van lekker eten hield en het houden van tafelgesprekken (die zijn ook opgetekend en bewaard gebleven). Als het toch wel goed zit, kun je je wat permitteren... Ik denk dat je beter met Luther een potteke bier kon drinken dan met Calvijn. Maar nu ter zake. Na vele eeuwen hebben de Gereformeerden en de Lutheranen hun geschillen bijgelegd. Ze deden dat in Leuenberg in 1973. Het officiële document waarin zij elkaar vonden heet de Konkordie van Leuenberg. Als deze konkordie er niet geweest was, hadden de Lutheranen in Nederland niet met de PKN mee kunnen gaan. Zo liggen die dingen. In art. 5 van de PKN-kerkorde lezen we: " De kerk erkent met de Konkordie van Leuenberg dat de lutherse en gereformeerde tradities door een gemeenschappelijk verstaan van het Evangelie bijeenkomen." Wie geïnteresseerd is in de tekst, kan de negenenveertig artikelen van de konkordie gemakkelijk nalezen. Ze staan op de homepage van mijn website. Voor het adres van mijn site: zie eerste kopje hieronder.

 

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB