spacer.png, 0 kB


spacer.png, 0 kB
Ministry - over het gebed 4 (2013 nr. 10) PDF Afdrukken E-mail
Tuesday 14 May 2013

Ministry. Over het gebed (4)
Met Pinksteren sloten we het project af over "50 dagen op weg met God" met daarin speciale aandacht voor het gebed. Op één punt willen we nog extra uw aandacht vragen. Het betreft de persoonlijke voorbede waartoe wij op de derde zondag van de maand gelegenheid geven. Wij duiden dat aan met de term ‘ministrygebed'. Ministry betekent in het Engels ‘bediening' en dat is dus eigenlijk veel breder dan alleen maar de bediening om voor anderen te bidden. Maar ministrygebed klinkt lekker kort. Er is altijd een team van twee personen die bidden voor een derde. Degene die een voorbede vraagt, licht de vraag kort toe. Daarna is het even stil . De bidders vragen of ze een hand op de schouder van de betrokkene mogen leggen. De andere hand heffen ze ontvangend op tot God. Ze bidden met een open hart en met open ogen in de verwachting dat de Heilige Geest de liefde van God in de harten uitstort (Romeinen 5:5). Zo wordt het verwoord op de website van New Wine (Houten) waar veel aan toerusting gedaan wordt op dit punt. Het gebedsteam heeft de plicht tot geheimhouding. Er zal nooit (tenzij op verzoek) melding worden gemaakt van het gebed aan de pastorale dienst. Ministry moet dan ook duidelijk onderscheiden worden van pastoraat. Het is een kort moment van samen zoeken naar woorden die de ander zouden kunnen helpen. Het kan ook heel goed zijn dat iemand vraagt om met hem of haar te danken omdat God het goed gemaakt heeft. Zegenend bidden wordt het ook wel genoemd. Even een kanaal willen zijn waarlangs de Heilige Geest komen kan en werken kan. Van degenen die bidden mag wijsheid en invoelingsvermogen worden verwacht. Na het gebed kan de betrokkene instemmen met misschien een paar eigen woorden of een kort ‘amen'. De ervaring van velen is dat het ministrygebed bijzonder troostend en helpend kan zijn. Na het vertrek van Pim Jonker bestaat ons team alleen nog uit Cora Pluim en Truus Schutter. Dat behoeft versterking. Maar er is méér. We zijn het niet zo gewend in onze traditie. En daarom ligt er een drempel. Wij hopen dat die lager wordt. Want het heeft iets moois om aan de ministry in onze gemeenschap vorm te geven.

 

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB