spacer.png, 0 kB


spacer.png, 0 kB
Proskynese en catechese PDF Afdrukken E-mail
Tuesday 18 October 2011

Image
Proskynese en catechese
De Joodse gemeenschap viert het Loofhuttenfeest dit jaar van 13 t/m 19 oktober. Onlangs kwam dit feest bij ons in de kerkdienst ‘voorbij' omdat het verteld werd aan de kinderen. De kinderdienstmethode ‘Vertel 't maar' gaf zes weken achtereen verhalen uit Nehemia en eindigde met hoofdstuk 8: het opnieuw instellen van het Loofhuttenfeest. Toen ik mij daarin verdiepte, las ik een aardige opmerking bij een van de commentatoren: "Bekering tot God brengt zowel proskynese als catechese. Proskynese is vieren. Het is jezelf neerbuigen voor God en zijn heiligdom. Letterlijk betekent het: toe-kussen. Catechese is leren. En inderdaad - als je Nehemia 8 leest, staat de tekst bol van het leren. Loofhutten is het vieren van de grote vreugde, maar het wordt niet in mindering gebracht op het leren. Vraagje: Hoe is bij ons de verhouding tussen vieren en leren? Is de kerk ook een leerhuis? Of alleen een vierhuis?

 

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB