spacer.png, 0 kB


spacer.png, 0 kB
Liturgisch centrum PDF Afdrukken E-mail

 

Het liturgisch centrum verkeert in de oorspronkelijke staat en getuigt van een strakke eenvormigheid in blank hout en wortelnoten panelen.  Image

 Image Vanaf de inrichting van de kerkzaal is de liturgie geleid van achter de liturgische tafel. De kansel wordt voor de preek gebruikt. Dat was in 1969 heel vooruitstrevend. In de gereformeerde traditie stond de voorganger uitsluitend op de preekstoel. Het woord 'preek-stoel' zegt het al. De liturgie was voor een belangrijk deel 'preek'.

De kansel heeft zijn centrale plaats  'midden-voor'  verloren en staat vanuit de kerkzaal gezien links-voor opgesteld. We herkennen in de kansel een kruisvorm. Image

 Image Het doopvont en de kandelaar. Bij de inrichting van de kerkzaal was het branden van de paarskaars nog geen gebruik in de gereformeerde traditie. De kaarsenstan-daard werd rond 1990 in stijl bijgemaakt door dhr. Jan Vasse.

"Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die veraf zijn, zovelen als de Here, onze God er toe roepen zal."  (Handelingen 2:39).

 Image

 Image Het kruis werd gemaakt op voorstel van mw. Andree-Joosten en ontworpen door dhr. D. Egberts en echtgenote. Het heeft bij de inrichting van de kerkzaal een plaats aan de zijmuur gekregen nabij het liturgisch centrum.

De armen van het kruis zijn niet symmetrisch. Dit geeft aan de kruisvorm een suggestief karakter. Men zou erbij kunnen denken: "Hij boog zijn hoofd en gaf de geest." (Joh. 19:30)  Image

Image De symboliek van het kruis is niet compleet zonder het licht van Pasen. Rond 1990 Verscheen de paaskaars op het liturgisch centrum. Toen werd het ook mogelijk om bij de doopsbediening voor de dopeling een doopkaars te ontsteken.

Gedurende enige jaren is de zgn. "Licht en leven kaars" uitgereikt aan de dopelingen. Sinds 2000 is gekozen voor andere symbolen: de dolfijn op het anker met twee ineengesloten ringen. Voor de symboliek van de nieuwe kaars: klik op doopkaars  Image  Image

Image  Liturgisch bloemschikken: Wekelijks wordt er een boeket bloemen op de liturgische tafel geplaatst. Dit boeket wordt als groet van de gemeente na de zondagse diensten door de bloemencie. weggebracht als blijk van medeleven of als felicitatie.
 

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB