Kerstgroet 2011
Wednesday 14 December 2011

"En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg (Lukas 2:6,7)."
Een hartelijke kerstgroet aan de bezoekers van mijn site. Fijne dagen en een gezegend 2012. Op 5 augustus 1994 was ik in de Regensburger Dom en bewonderde in het Polygon des Hauptchors het onderstaande plaatje: Geburt Christi. Het gebrandschilderde raam (fragment) werd gemaakt kort na het jaar 1313.

                        Image