Start Leeskring
Monday 06 December 2010

Leeskring
Een nieuw initiatief. We starten een leeskring. Het format is als volgt: Drie à vier keer per seizoen. Op vrijdagavond. Bij een van de deelnemers thuis. Ieder koopt zijn / haar eigen boek. We praten in twee termijnen van 20.00 tot 21.30 uur. Termijn 1: Ieder geeft zijn / haar mening zonder onder­broken te worden (half uur). Termijn 2: De deelnemers reageren op elkaars mening (een uur). Er is wisselend voorzitterschap en de één doet zich niet deskundiger voor dan de ander... De titels voldoen aan de volgende criteria: actueel, recent, cultuurmaatschap­pelijk relevant. We praten over iedere titel slechts één keer. De kring draait onder verantwoor­de­lijkheid van de PWS (Protestantse Wijkgemeente Stads­dennen); er wordt dus gesproken vanuit een christelijke identiteit. Kortweg: grensverkeer tussen cultuur en religie. Om 21.30 uur: suggesties voor een nieuwe titel en tijd / plaats van de volgende samenkomst. Daarna: hapje en drankje.
De eerste keer is op vrijdag 10 december a.s. 20.00 uur. Eerste titel: Martin Bosma, de Schijn-élite van de valse munters; Drees, extreem rechts, de sixties, nuttige ideoten, Groep Wilders en ik, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 2010, ISBN 978 90 351 3604 5. Prijs: Euro 19,95. De leeskring is in eerste instantie een aanbod van mij als predikant aan de PGH (Protestantse Gemeente Harderwijk). Gemeenteleden lezen over de plaats van samenkomst in SamenGeroepen nr. 22 p. 8. Maar de kring is niet uitsluitend voor leden van de PGH. Voor meer info klik hiernaast op de knop 'contact'.