Zondag oculi 2010
Sunday 07 March 2010

Zondag Oculi
De zondagen in - wat we noemen - de Paaskring zijn opgesierd met mooie Latijnse namen. Daarmee brengen we het aparte karakter van die dagen tot uitdrukking. De derde zondag in de veertigdagentijd heet Oculi. Psalm 25:15 luidt in de Latijnse bijbel namelijk als volgt: "Oculi mei semper ad Dominum..." Ik houd mijn ogen gericht op de Here. Vandaar dat ‘Oculi'. Geheel overeenkomstig de kleur van de zondag (het paars van de verootmoediging) is dit vers een bede om vergeving. Ik houd mijn ogen gericht op de Heer, Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Blijkbaar hebben wij onszelf verstrikt in velerlei zonden en narigheid. Wij hebben ons laten vangen en komen er niet meer uit. Onze ogen zijn op de Here, die ons redden kan. Dit opzien naar Hem is als een gebed, een roep om hulp. De derde zondag van de veertigdagentijd is weliswaar genoemd naar vers 15, maar de boodschap van de psalm staat in vers 11: "Vergeef mij, Here, mijn grote schuld, omwille van uw naam." Waarom vers 11? Omdat dit vers precies in het midden staat. Er zijn 22 verzen die beginnen met de opeenvolgende letters van het hebreeuwse alfabeth (een acrostichon). Wie kent Psalm 25 niet? Hij behoort tot de favorieten in het rijtje met Ps. 68, 84, 118, 139... om er een paar te noemen. Hoe luisterrijk is de schitterende koraalbewerking op Psalm 25 van Willem Hendrik Zwart voor orgel. Klik hier voor de vertolking door Wim Magré op het orgel van de Bovenkerk in Kampen. Wat een melodie. Op toon gezet geloof. Muzikale verootmoediging. Dat de liefde voor het orgel in ons vaderland weer zal toenemen! Tot eer van God en Christus onze Redder.