Beleidsplan Prot. Wijkgem. Stadsdennen
Monday 01 March 2010

Beleidsplan Stadsdennenkerk
Iedere vier jaar maakt de kerkenraad van de Stadsdennenkerk een beleidsplan. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) zegt daarvan in ordinantie 2-7-1: De kerkenraad heeft tot taak het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente. En in ordinantie 2-8-5: De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op... Nadat de kerkenraad het beleidsplan of een wijziging daarvan voorlopig heeft vastgesteld, wordt dit in de gemeente gepubliceerd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over het beleidsplan of de wijziging kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad het beleidsplan of de wijziging vast.
In SamenGeroepen en in de zondagsbrieven is meegedeeld, dat het beleidsplan en de toelichting op het beleidsplan op deze homepage zouden worden gepubliceerd. Gemeenteleden kunnen hun mening kenbaar maken aan de kerkenraad p/a de scriba dhr. H. Vogelsang bij voorkeur per email: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken . De teksten vindt u door te klikken op concept-beleidsplan 2010-2014 of toelichting beleidsplan 2010-2014. De kerkenraad hoopt op veel reactie. Dat getuigt namelijk van betrokkenheid!