spacer.png, 0 kB


spacer.png, 0 kB
Jeugd en Stadsdennenkerk PDF Afdrukken E-mail
Thursday 08 March 2012

Jeugd en Stadsdennenkerk (SamGer 2012 nr. 5, p. 12)
In de Stadsdennenkerk hebben we een matrix gemaakt. Er zijn vier rijen: peuters, kleuters, basisschool en tieners. En er zijn 4 kolommen: vieren, pastoraat, leren en ontspannen. Dat levert 16 vakjes op die we keurig hebben ingevuld. Vier vakjes blijven leeg want met peuters en kleuters ga je niet leren en ontspannen. Vieren we dan wel met peuters en kleuters? Ja! In de peuter-kleuter-speeldienst. En we halen elke week de peuters uit de crèche, zodat ze met ons de zegen ontvangen. En hoe is het dan met peuters, kleuters en pastoraat? We hebben leeskring(en) voor ouders van jonge kinderen die samen het blad ‘Aan de hand' lezen (geloofsopvoeding) en daar enige malen per seizoen over praten. Op de (horizontale lijn) basisschool vinden we: de Kinderdienst (waar we zuinig op zijn!). We zoeken het contact met de basisscholen. Bijv: de dienst voor school en kerk, de schooldienst in onze kerk op dankdag, één keer per seizoen een (jeugd)dienst met en rondom de kinderen van de basisschool en een dienst vlak voor Pasen, die voorbereid is samen met de clubkinderen en hun leiding. Op de lijn ‘basisschool' vinden we ook ons clubwerk. Dat zijn drie clubs met in totaal (dit jaar) 50 kinderen. Die vieren elk jaar een spetterend Kerstfeest met een diner, verzorgd door massers (dat zijn jongelui, die hun maatschappelijke stage doen). De basisschool-kinderen komen zo nu en dan ook bij de dominee in de kerk (bijv. aan het avondmaal vooraf). En nu de rij waarop de tieners zijn uitgezet: Tienerdienst op de vierde zondag van de maand. Eén keer per seizoen een dienst met en voor de tieners. Wegbrengen van de bloemengroet door de tieners. Jeugd-diakonaat door een van onze diakenen. En dan is daar het Pastoraal Jongerenteam Jeugd-online (5 jeugdpastoraal-medewerkers die contact onderhouden met de jeugd van 12 tot 20 jaar). Ook voor ouders van tieners is een groep opgestart om met elkaar over geloofsopvoeding te praten. Voor wat betreft de catechese kiezen we ruimhartig voor het Youth for Christ programma ‘Rock Solid / Steady' en ‘Solid Friends'. De dominee geeft een belijdeniscatechisatie. En naast al dit wijkgebonden werk is daar het cluster Fun van de JR, de soos, het clubkamp en doelgerichte aandacht voor jongeren tijdens het kampeerweekend. Binnenkort nodigen we alle jeugdmedewerkers uit in de pastorie op de Metten Gerritskamp voor een praatje en voor een glaasje. We zijn heel blij met alles wat we voor en met de jeugd mogen doen. Zie de website van ds. Woudenberg voor leuke foto's van onze jeugd (home-page)

 

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB