spacer.png, 0 kB


spacer.png, 0 kB
Publicaties
PDF Afdrukken E-mail

© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicaties mag worden verveelvoudigd in welke vorm dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

© All Rights Reserved. No part of this publications may be reproduced in any form without explicit permission of the author.

1. Cohen, Tillich en de correlatie; Een theologiehistorische- en systematische studie. Doctoraalscriptie theologiegeschiedenis, voorgelegd aan de sectie dogmatiek/theologie-geschiedenis van de THHK te Kampen, Sloten 1982

2. Openbaring en ervaring bij Paul Tillich, in: Tussen Openbaring en ervaring. Studies aangeboden aan prof. Dr. G.P. Hartvelt, blz. 174-189, Kampen 1986

 3. Brieven uit de hemel. Een exegetisch experiment. Artikelen over de zeven zendbrieven uit de Openbaring van Johannes hoofdstuk 2 en 3, in: Ichthus. Kerkblad van de Gereformeerde Kerk Hasselt, Hasselt 1987

4. De Heer heeft Jacob uitverkoren. Artikel in het Veluws Kerkblad 1989 over de uitverkiezing. 

5. Gemeenteopbouw in Harderwijk. Een uitdaging, Harderwijk 1992

6. Grensverkeer. Orgaan van het Nederlands Paul Tillich Genootschap. Verzamelde artikelen 

7. Kairos en het eeuwige nu. Een onderzoek naar de verhouding tussen het presentische en het futurische in Tillichs theologie van de geschiedenis, Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de godgeleerdheid, aan de Theologische Academie, uitgaande van de Johannes Calvijnstichting te Kampen, Bolsward 1993

8.  Beschouwingen over dans en religie, Harderwijk 1994

9. 25 jaar Raad van Kerken Harderwijk. Jubileumuitgave mei 1995, Harderwijk 1995

10. Vertaling van Paul Tillichs ‘Biblical Religion and the Search for Ultimate Reality’: Bijbelse religie en de vraag naar het zijn. Vertaald en van commentaar voorzien door Fake Schonewille en Aad Woudenberg, Bolsward 1997

11. De juiste mensen op de juiste plaatsen om de juiste redenen. Artikelen-serie in het Veluws Kerkblad in de nummers van 11 april tot en met 13 juni 1997

12. Sein non adversus Wort. Überlegungen zu ‘Biblische Religion und die Frage nach dem Sein’, in: Being Versus Word in Paul Tillich’s Theology? / Sein versus Wort in Paul Tillichs Theologie? Proceedings of the VII. International Paul-Tillich-Symposium held in Frankfurt/Main 1998 / Beiträge des VII. Internationalen Paul-Tillich-Symposions in Frankfurt/Main 1998, Edited by Gert Hummel and Doris Lax, Walter de Gruyter, Berlin, New York 1999, p. 225-234

13. Tillich und die Mystik. Einige Erwägungen, in: G. Hummel, D. Lax (Hg./Ed.) Mystisches Erbe in Tillichs philosophischer Theologie / Mystical Heritage in Tillich’s Philosophical Theology, Beiträge des VIII. Internationalen Paul-Tillich-Symposiums, Frankfurt/Main 2000 / Proceedings of the VIII. International Paul-Tillich-Symposium Frankfurt/Main 2000, Tillich-Studien, Bd 3, LIT Verlag, Münster 2000, S. 330-343

14. Kerst afschaffen? in: Samen Geroepen. Uitgave van Sow-Drielanden, Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente Nieuwe Kerk Harderwijk, december 2003

15. Tillich, die Trinitätslehre und Ernstmachen mit der Schöpfung, in: G. Hummel, D. Lax (Hg./Ed.), Trinität und/oder Quaternität - Tillichs Neuerschliessung der trinitarischen Problematik; Trinity and/or Quaternity / Tillich’s Reopening of the Trinitarian Problem, Beiträge des IX. Internationalen Paul-Tillich-Symposiums, Frankfurt / Main 2002 / Proceedings of the IX. International Paul-Tillich Symposium Frankfurt/Main 2002, Tillich-Studien Bd 10, LIT Verlag, Münster 2004, S. 119-136

16. “...in liefde omsloten houdt.” in: Samen Geroepen. Uitgave van Sow-Drielanden, Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente Nieuwe Kerk Harderwijk, december 2004

17. Christenen en Moslims, in: Samen Geroepen. Uitgave van Sow-Drielanden, Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente Nieuwe Kerk Harderwijk, juni 2005

18. De dienst der genezing, in: Kom, Heilige Geest, vernieuw uw kerk, vernieuw mijn leven! Jaarthema-map seizoen 2005-2006 Gereformeerde Kerk Harderwijk behorend tot de PKN, Harderwijk 2005, blz. 20v

19. Alles te genezen? Tillich over ‘de moed om te zijn’, in: Psyche en geloof. Tijdschrift van de Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten, jrg. 16 (2005), nr. 2, blz. 97-102

20. Salutatio salutis. Begroeting van het heil - Augustinus over Lukas 24:36. in: Samen Geroepen. Uitgave van Sow-Drielanden, Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente Nieuwe Kerk Harderwijk, april 2006

21. Jesus der Christus - notwendige Mittebestimmung? Paul Tillich und Hendrikus Berkhof über Sinn und Mitte der Geschichte. Referaat uitgesproken op het tiende Internationale Paul Tillich Symposium gehouden in Frankfurt am Main in juni 2004. Uitgegeven in: Peter Haigis, Gert Hummel +, Doris Lax (Hg./Ed.) Christus Jesus - Mitte der Geschichte!? Christ Jesus - The Center of History!? Beiträge des X. Internationalen Paul Tillich-Symposions Frankfurt / Main 2004; Proceedings of the X. International Paul Tillich-Symposion Frankfurt / Main 2004, Tillich-Studien Band 13, LIT Verlag Berlin 2007, S. 196-210

22. Linnaeus en Porphyrius; Bijdrage aan het Harderwijker Linnaeusjaar ter gelegenheid van de driehonderdste geboortedag van Carolus Linnaeus in 2007, Harderwijk mei 2007

23. Geh aus mein Herz und suche Freud. Het vierhonderdste geboortejaar van Paul Gerhardt herdacht, Harderwijk zomer 2007.

24. Wat is evangelisch? Onderzoek naar de kenmerken van een geloofsbeleving, Harderwijk 2008

25. De preken van K.H. Miskotte, in: Samen geroepen. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk i.o., nr. 11 2008.

26. Kerst met Calvijn, in: Samen geroepen. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk i.o., nr. 23, 19 december 2008.

27. Een beetje maanziek, in: Samen geroepen. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk i.o., nr. 5, 19 maart 2009.

28. Referaat Symposium Barchem 2009: Paul Tillich, Alfred North Whitehead en de hunkering naar relevante theologie vandaag. Bijdrage aan het gelijknamig symposium 8-9 mei 2009 in het Woodbrookershuis te Barchem. Voor een printvriendelijke versie: klik hier.

29. boekje pinksternoveen 2013: Een boekje open over het gebed

 

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB