spacer.png, 0 kB


spacer.png, 0 kB
Biografie
PDF Afdrukken E-mail

Image

test

geboren te Rotterdam-Hillegersberg - jaargang 1953

1970 - getuigschrift voor orgel van de Stichting Rotterdamse Muziekschool

31 mei 1974 - afgestudeerd aan de Pedagogische Academie ‘Kweekschool met den Bijbel’ te Rotterdam met als specialisaties muziek en wiskunde

1 mei 1975 - getrouwd met Marry Woudenberg-Luijendijk

12 maart 1979 tot 1 januari 1983 - onderwijzer aan de Johannes Calvijn School voor basisonderwijs te Genemuiden

4 mei 1981 tot 1 januari 1984 - hulpdiensten in de Gereformeerde Kerk te Sloten (Fr.)

5 maart 1982 - doctoraal examen aan de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland met als hoofdvak theoologie-geschie-denis en als bijvakken wijsbegeerte en Oude Testament.

3 juni 1982 - praeparatoir examen in de classis Rotterdam van de Gereformeerde Kerken in Nederland

1 sept 1983 - peremptoir examen in de classis Zwolle van de Gereformeerde Kerken in Nederland

8 januari 1984 - bevestigd als predikant van de Gereformeerde Kerk te Hasselt (Ov.)

Voorjaar 1988 - semester gastcolleges aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken te Kampen over de theologiegeschiedenis van de negentiende en de twintigste eeuw

14 augustus 1988 - verbonden als predikant aan de Gereformeerde Kerk te Harderwijk.

22 december 1993 - promotie tot doctor in de godgeleerdheid aan de Theologische Academie uitgaande van de Johannes Calvijnstichting te Kampen op het proefschrift “Kairos en het eeuwige nu; Een onderzoek naar het presentische en het futurische in Tillichs theologie van de geschiedenis”

1995 tot 2001 - secretaris van het Deputaatschap Missionaire Gemeente-opbouw van de Particuliere Synode der Gereformeerde Kerken in Gelderland

1 mei 2004 - predikant van de Protestantse Kerk in Nederland

Hij is medeoprichter en momenteel voorzitter van het Paul Tillich Genootschap in Nederland

 

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB