spacer.png, 0 kB


spacer.png, 0 kB
Citaten

Image

De hieronder opgenomen citaten hebben in de loop van de tijd op de homepage gestaan.

 Een onlinegemeenschap kan... nooit echt betekenisvol zijn, omdat die niet de volledige breedte van persoonlijk contact heeft (het standpunt van de dystopist in: Handboek Kerk en Social Media, p. 104f.)

Verjaardagen zijn goed voor ons. Statistieken wijzen uit, dat wie er de meeste van heeft ook het oudste wordt. (herkomst ontbekend)

God is dood. Nietzsche is dood. En ik voel me ook niet zo lekker
Woody Allen

10x0=0 maar 10x1=10. Mens, durf positief te denken! Dat laat zich vermenigvuldigen
Aad Woudenberg

If it is possible to travel faster than light - in a vacuum - then it doesn't matter how many physicists say nay: the truth will out. And if it is true? I shall rewrite Neutrino and replace email with numail (neutrino-mail) - it's faster.
Frank Close, hoogleraar theoretische natuurkunde in Oxford in The Guardian, 24 sept. 2011.

Daarom spoort Paulus de gelovigen aan (Fil. 3:15), om, wanneer in enige zaak sommigen van de anderen verschillen van gevoelen, te wachten, totdat het geopenbaard wordt. En voorzeker, de ervaring leert, dat, zolang we dit vlees niet afgelegd hebben, wij minder bereiken, dan te wensen ware.
J. Calvijn, Institutie III, 2,4 Lange tijd heeft het Westen de wereld gedomineerd. Met de hulp van wetenschap, kolinialisme, industriële revolutie, imperialisme en demoncratie heeft het Westen een enorme invloed gehad op onze planeet. Geen wonder dat de dominante mogendheden van de toekomst, China en India, de opkomst, de bloei en het verval van het Westen nauwgezet bestuderen
Arend Jan Boekesteijn in: Elsevier, 26 juni 2010, p. 65

Piekeren neemt de zorgen van morgen niet weg, maar wel de kracht van vandaag

Als iemand verdrinkt is dat niet omdat hij niet gered wordt, maar omdat hij niet kan zwemmen.
Wouter Bos over het faillisement met de DSB

God speelt geen enkele rol in mijn leven. Hij is de regisseur ervan!
Visje

De mens is graag in de vrije natuur omdat die geen mening over hem heeft.
(Spreuk in het bos nabij de Listersee - Duitsland)

De kerk doet niet aan zending, de kerk is zending.
ds. Peter Verhoeff, nieuwe synodevoorzitter PKN in zijn eerste toespraak 

In wezen schrijf ik, zoals iedere behoorlijke schrijver, natuurlijk voor mezelf.
Tim Krabbé, NCRV-gids, 2009 nr. 10, p. 8

Het gezin is niet de hoeksteen maar het cement van de samenleving.
Joop Korteland in Centraal Weekblad 2 januari 2009

Voor de politicus: Audite et alteram partem (Luistert ook naar de andere partij)
Gevelspreek boven de ingang van het stadhuis te Gouda

Voor de politicus: "Indien 't gemeen u roept, besorght het als uw eigen."

Vondel, Roskam, Gevelsteen Stadhuis Alkmaar

Stijging van de zeespiegel: "Voor Nederland niet acuut, maar wel urgent."
dr. Cees Veerman nav het rapport Samen Werken Met Water

"Veel opkomende machten delen onze spelregels niet. Samuel Huntington begon in de jaren negentig een discussie over de clash of civilisations, de strijd tussen het christelijke Westen en de islam. Die strijd lijkt nu plaats te maken voor een clash tussen democratieën en autocratieën.
Een probleem is dat autocratieën de grondstoffen bezitten waar de democratieën van afhankelijk zijn. Volgens de gangbare westerse economische opvattingen zullen de bezitters hun grondstoffen aan het Westen blijven verkopen omdat ze het niet in de grond willen laten zitten. Maar in een tijd van schaarste valt er voor de leveranciers wat te kiezen. Jammer voor ons, maar het Westen heeft in deze strijd een slechtere uitgangspositie dan voor Huntingtons strijd tussen de beschavingen.
Waarom zouden landen hun grondstoffen verkopen aan westerse landen zie ‘zeuren' over mensenrechten? Afrikaanse landen hebben de conclusie al getrokken en gaan nauwe banden aan met China. Europa en Amerika hebben het nakijken."
Rob de Wijk, directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, in: "Het Westen bepaalt het spel niet meer" (Trouw, zaterdag 9 augustus 2008, De Verdieping p. 11).

"In den beginne was het woord. Inderdaad!"
Bert Berkenstraeter

"Wissenschaftler haben ebenso ethische Überzeugungen wie wir. Sie sind keine blossen Interessenvertreter. Deshalb sollte klar sein, dass nicht auf der eine Seite nur Interessen im Spiel sind bei jenen, die sich für eine Veränderung aussprechen, und auf der anderen Seite Moralität bei jenen, die gegen jede Veränderung sind."
Annette Schavan in het debat over het stamcelonderzoek in de Bundestag op vrijdag 11 april (Citaat uit dagblad Die Welt, Samstag, 12. April 2008, S. 2).

"Wissenschaftler haben ebenso ethische Überzeugungen wie wir. Sie sind keine blossen Interessenvertreter. Deshalb sollte klar sein, dass nicht auf der eine Seite nur Interessen im Spiel sind bei jenen, die sich für eine Veränderung aussprechen, und auf der anderen Seite Moralität bei jenen, die gegen jede Veränderung sind."
Annette Schavan in het debat over het stamcelonderzoek in de Bundestag op vrijdag 11 april (Citaat uit dagblad Die Welt, Samstag, 12. April 2008, S. 2).

"Als ik er niet meer ben, komen er toch weer nieuwe bladeren aan de bomen. Mijn huis is een stuk ouder dan ik. Als ik er niet meer ben, zullen hier weer nieuwe mensen wonen. Wonderlijk eigenlijk, dat de dingen gewoon door zullen gaan."
Jos Brink, cabaretier / tv-presentator (uit de citaten-quiz van Trouw 19 jan. 2008) 

"De koopzondag is een spierballenwedstrijd van ketens om marktaandeel. De markt zelf wordt namelijk niet groter, maar de omzet wordt verspreid over zeven dagen. Dit betekent vooral dat de omzet op de andere dagen afneemt en verschuift naar de zondag en de winkels die dan open zijn... Daar komt bij dat de meeste kleine winkeliers zelf in hun winkel moeten staan en geen groot team van medewerkers hebben om de boel op te vangen. Het is vaak zes lange dagen werken, een zevende dag kan er echt niet bij. Dicht blijven als de anderen wel open zijn, is ook geen goede optie... de omzet op de andere dagen daalt wel. In de detailhandel zit de winst in de bovenste paar procenten. Als een winkelier tien procent van z'n omzet verliest, daalt zijn gezinsinkomen met veertig procent."
De mening van Floor de Bruin (in CDA.nl Het tijdschrift, nummer 6, december 2007, p. 9)

"Toen zijn discipelen - zo vertelt de evangelist - onder elkaar twistten, 'wie van hen de grootste zou zijn in het Koninkrijk der hemelen, riep de Heer een kind naderbij en plaatste het in hun midden en sprak: Voorwaar zeg ik u, als u zich niet bekeert en niet wordt als dit kind, zult u het koninkrijk niet binnengaan! Wie zich dus verootmoedigt als dit kind, die is de grootste in het rijk der hemelen!' Christus houdt van de kleinen, wier natuur Hij eerst naar het lichaam en vervolgens naar hun aard aannam. Hij bemint de kleinen, daar zij ons ootmoed leren, een voorbeeld van onschuld zijn en in zich de hulpeloosheid en afhankelijkheid belichamen. Hij houdt van de kleinen, en op hen wijst Hij de volwassenen, en tot kinderen laat Hij hen in hun ouderdom weer worden. Zoals Hij zelf geleefd heeft, zo leven ook allen, die Hij vrij maakt, zodat ze medeburgers van zijn rijk zijn."
Uit een kerstpreek van Leo de Grote  (vijfde eeuw)

"Bestuurders zorgen dat we de dingen goed doen, leiders zorgen dat we de goede dingen doen."
Bert Bakker, in: Kerkinformatie nr. 153, nov. 2007, p. 5. 

"Pastoraat is niet alleen een taak voor de predikant maar is een functie van de gemeente. De gemeenschap van Christus bestaat pas dán als mensen elkaar echt zien."
ds. Lyonne Verschoor, in: Samen Geroepen nr. 22 (9 november 2007) p. 4.

"Bestseller - und dies gilt auch für die aktuelle Literatur - werden meist nicht geschrieben, sie werden mit Hilfe eines intensiven Literaturmanagements dazu gemacht."
Claudia Brinker - von der Heide, Die literarische Welt des Mittelalters, Darmstadt 2007, p. 94.

Bij het vierhonderste geboortejaar van Michiel Adriaanszoon de Ruyter:
"Zijn sterven was als zijn leven, eenvoud en vroomheid. In zijn hoge positie bleef hij eenvoudig van manieren, vriendelijk jegens geringen. Nooit schaamde hij zich zijn geringe afkomst en aan de maaltijd kon hij herinneringen ophalen uit de tijd toen hij in de lijnbaan ging of als kajuitsjongen voer. Als hij zijn successen op zee rapporteerde, zweeg hij van eigen prestaties en gaf God de eer van de overwinning."
H. Algra, in: A. en H. Algra, Dispereert niet. Twintig eeuwen historie van de Nederlanden, Franeker 1973, Deel II, p. 380.

"Hier ligt ons inziens het punt, waar de vraag naar de aard van De Ruyters qualiteiten gesteld moet worden... In 't kort: omdat men in hem de zeer zeldzame eigenschappen ontdekt had, die nodig waren om de Staatse vloot aan te passen aan de nieuwe vorm die de zeeoorlog had aangenomen... Het komt ons voor, dat de uitzonderlijke positie die De Ruyter in onze maritieme geschiedenis inneemt, vooral berust op de merkwaardige combinatie van begrip voor de nieuwe en behoud van de oude eisen voor de zeeoorlog, op een grote mate van intelligentie en evenwichtigheid des gemoeds, hoedanigheden die niet inherent zijn aan moed en vechtlust en waarvan de laatste vooral zeldzaam is bij wie zo snel langs de maatschappelijke ladder omhoog gaan als deze van voor de mast gekomen admiraals."
Jan en Anie Romein, Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen, Amsterdam 1971, p. 356vv.


"De laatste tijd klinkt de roep dat er vooral gesproken moet worden met christen-Palestijnen. We zouden als protestantse kerk te zeer gericht zijn op het Joodse volk en onze eigen broeders en zusters vergeten."
Arenda Haasnoot, Centraal Weekblad, 3 augustus 2007, p. 4. Drs. A. Haasnoot is vice-preses van de Protestantse Kerk in Nederland.

"Het is niet raar als ouders ervoor kiezen niet allebei te werken zodat er iemand thuis is bij de kinderen."
André Rouvoet, Minister voor jeugd en gezin, in het tijdschrift 'Aan de Hand, Bewust christelijk opvoeden', juni 2007, 9e jaargang nummer 4, p. 8.

"Het spelen om de gemeente te begeleiden is het mooiste... Bij dat samenspel stijg je allemaal boven jezelf uit. Dan wordt één plus één drie, of soms wel honderd."
Cor Ardesch, organist van de Grote Kerk in Dordrecht." in: De kerk daar zit muziek in! p. 7, Uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland, Utrecht 2007.

"Passie is tegenwoordig een modewoord en staat voor alles wat je leuk en boeiend vindt. Maar als de Grieken het over pathos hadden bedoelden ze 'iets ondervinden dat met leed gepaard gaat'. Christus' opstanding volgt op zijn lijden. De weg van het kruis is de weg van het licht."
Centraal Weekblad, Paasnummer, 6 april 2007, p. 3

Hersenonderzoeker Huib Mansvelder over de werking van het geheugen en de zetel van het bewustzijn: "Dat ... is natuurlijk de ultieme vraag. ... Het zou fantastisch zijn om een stukje van die puzzel te kunnen oplossen. Dat is wel een droom, ja."
Ad Valvas. Weekblad van de Vrije Universiteit, jrg. 54, 15 februari 2007, p. 7.

"De komst van een sterke moslimidentiteit is deels te wijten aan het multiculturele beleid dat de nadruk legde op de verschillen, in plaats van te werken aan een gemeenschappelijke identiteit."
Michiel Röling citeert Britse politici over de zorgelijke situatie in hun land; in: Metro, dinsdag 30 januari 2007, p. 6

 

"...Toen wilde ik tegen mensen beneden zeggen: hé, pas op hè, je kunt niet onbeperkt doorgaan. Overstappen naar een andere planeet als het misgaat, kan niet."
André Kuipers, astronaut, over zijn ruimtereis, in: Spits, 2 januari 2007, p. 4

"Elk woord moet bedacht zijn op een wederwoord."

Kerstboodschap Hare Majesteit Koningin Beatrix, 25 december 2006

"De dood is niet het einde, maar alle voorstellingen zijn cultureel bepaald. Misschien is het eeuwig zingen tot Gods lof. Dan zou ik een probleem hebben, want ik kan niet zingen. Laten we het er maar op houden, dat ik volledig van de genade afhankelijk ben."
Piet Hein Donner, Soeterbeeck 14 november 2006, Intervieuw Katholiek Nederland, Nederland 2

"Een goed gezin is het halve werk"

Bas van der Vlies, SGP, in november 2006 bij de tweede kamer verkiezingen

"„Nicht vernunftgemäß, nicht mit dem Logos handeln ist dem Wesen Gottes zuwider“, hat Manuel II. von seinem christlichen Gottesbild her zu seinem persischen Gesprächspartner gesagt. In diesen großen Logos, in diese Weite der Vernunft laden wir beim Dialog der Kulturen unsere Gesprächspartner ein."
Paul Benedictus XVI, uit de redevoering "Glaube, Vernunft und Universität. Erinnerungen und Reflexionen", gehouden in de Aula Magna van de Universiteit te Regensburg op dinsdag 12 september 2006

 

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB