spacer.png, 0 kB


spacer.png, 0 kB
Pastoraal Bureau
PDF Afdrukken E-mail

Algemeen 

Het Pastoraal Bureau Stadsdennen is de instantie, die het pastorale werk van de Protestantse Wijkgemeente Stadsdennen organiseert en realiseert.

Adres Bureau: Ds. A.S.L. Woudenberg, M etten Gerritskamp 18, 3848 CW Harderwijk. 
Telefonisch spreekuur: op werkdagen van 's morgens van 9.00 - 9.30 uur en 's avonds van 18.15 - 18.45 uur met uitzondering van woensdag (de hele dag) en vrijdagavond.
Email: Klik hiernaast op 'contact'.

Het Pastoraal Bureau werkt onder verantwoordelijkheid van het Pastoraal Team van de Protestantse Wijkgemeente Stadsdennenkerk. Dit team bestaat uit: de predikant, de secretaris, de coördinerende ouderlingen en de vertegenwoordigers van het wijkcontact, het pastoraal jongerenteam 'Jeugonline' en de gemeentekringen.
In de gemeentekringen vindt spontaan het onderling pastoraat plaats. De coördinerende ouderlingen organiseren het gemeenteopbouwend pastoraat. Zij sturen de pastoraal medewerkers aan die verantwoordelijk zijn voor het pastoraal bezoekwerk. Het wijkcontact toont belangstelling bij (langdurige) ziekte, geboorte, huwelijk, jubilea, nieuw inkomen in de gemeente. Die taak is ondersteunend. De predikant is verantwoordelijk voor het gespecialiseerd pastoraat.
Het Pastoraal Team organiseert de pastorale zorg waar die verwacht mag worden. Is er een pastorale hulpvraag dan wordt er gezocht naar een zo goed mogelijke zorg op maat. Tevens is het Pastoraal Team verantwoordelijk voor de begeleiding en toerusting van  de medewerkers in het pastoraat.

Wat is pastorale zorg?

Pastoraat is herderschap. Christus is de goede Herder. Wij maken dat zichbaar door elkaar te bemoedigen met het evangelie van Jezus Christus. Waar nodig trachten wij elkaar de weg te wijzen bij het licht van de bijbel. Zo proberen we samen mens te zijn, hoopvol op weg naar de toekomst van Gods komend Koninkrijk.

Berichtgeving

Om het werk zo goed mogelijk te realiseren is het Pastoraal Team sterk afhankelijk van uw berichtgeving. Daarbij is te denken aan:
         - blijde gebeurtenissen zoals geboorte, levensverbintenis en jubileum
         - hulp bij vragen rond geloof, kerk of levensbeschouwing
         - begeleiding bij ziekte of opname in het ziekenhuis of in een instelling
         - stervensbegeleiding en rouwverwerking
         - relationele problemen
         - problemen die u met een vertrouwenspersoon zou willen bespreken

 

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB