spacer.png, 0 kB


spacer.png, 0 kB
Hope over fear PDF Afdrukken E-mail
Tuesday 20 January 2009

Hope over fear
Vandaag 20 januari is Barack H. Obama geïnaugureerd als de vierenveertigste president van de VS van Amerika. Door de voorzitter van het Amerikaanse hooggerechtshof John T. Roberts werden hem de negenendertig woorden van de eed voorgezegd plus de naam Obama. Eenentwintig salutschoten van de US army weerklonken en vele duizenden, samengestroomd op de National Mall juichten hem toe. Rick Warren, predikant van Sattleback Church in Californië en beroemd vanwege zijn ‘Purpose Driven Church' sprak het gebed uit. Aretha Franklin zong "My Country ‘Tis of Thee" en Itzhak Perlman speelde mee in een compositie van John Williams, de huiscomponist van Steven Spielberg. Met grote vrijmoedigheid sprak de nieuwe president van Amerika zijn maidenspeech uit. Om te beginnen met nederigheid, dankbaarheid en bewust van de offers die in het verleden zijn gebracht. Hij riep zijn fellow citizens op om de idealen van de founding fathers in ere te houden ook in deze woelige tijden, want zoveel is wel duidelijk: We beleven een crisis die vooral veroorzaakt is door de inhaligheid van verkeerde mensen. Nu het vertrouwen afneemt en de angst toeneemt dat Amerika ondergaat, moet de hoop prevelleren boven de angst. De jonge natie zal haar  kindertijd achter zich moeten laten. De grootheid van het land moet bevestigd worden door mensen die risico's durven nemen; niet door mensen die liever lui zijn dan moe. Amerika is groter dan de som van individuele ambities. De tijd van het eigenbelang is voorbij. Het is tijd voor ‘remaking Amerika'. Nieuwe banen. Nieuwe groei, nieuwe wegen, wetenschap en techniek, zonne- en windenergie: All this we can do. All this we will do. Een eerlijke verdeling van de welvaart is de beste route naar vrede. De founding fathers hebben het recht vastgelegd in de grondwet. Deze idealen zullen we nooit opgeven. Macht groeit naarmate dit erfdeel wordt behoed en bewaard. Daarbij zoeken we bondgenoten en samenwerking. We vertrekken uit Irak en streven naar vrede in Afghanistan. Tegen het terrorisme zeggen we: "Onze geest is sterker; We will defeat you." Het volk beoordeelt je op wat je bouwt; niet op wat je vernietigt. Als je niet bouwt sta je aan ‘the wrong side of history'. Wij staan op een kéérpunt in de geschiedenis. Dappere Amerikanen zullen terugkeren naar de oude en vertrouwde waarden van eerlijkheid, moed, tolerantie, nieuwsgierigheid en loyaliteit. Het zal worden waargemaakt door brandweermannen (New York!) en hulpverleners bij een dijkdoorbraak (New Orleans!). God roept ons op het lot vorm te geven... Zo sprak de man die zestig jaar geleden in het restaurant niet zou zijn bediend en die nu de presidentiële eed aflegde ten overstaan van zijn volk. Het zijn geweldige woorden die Obama sprak. Wij hopen dat de Amerikanen hem niet teveel als een Messias zullen zien, want hij is ook maar een mens!

 

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB