spacer.png, 0 kB


spacer.png, 0 kB
Hydepark - Megalomanie PDF Afdrukken E-mail
Sunday 16 December 2012

Hydepark - Megalomanie

Op vrijdag 12 november 2010 nam de synode van de Protestantse Kerk in Nederland het besluit om de Protestantse Theologische Universiteit te verhuizen naar Amsterdam en Groningen. Daarmee viel definitief het doek voor de locatie Kampen met haar sfeervolle en waardevolle gebouwen en mooie bibliotheek. Hoogleraar Oude Testament Klaas Spronk schreef erover in PThUnie. Magazine van de Protestantse Theologische Universiteit, febr. 2011, p. 12, 13. Het komt er op neer dat alles al voorgekookt was en de generale synode gedegradeerd was tot stemvee. Natuurlijk drukt hij zich zorgvuldiger uit, maar men proeft de teleurstelling en de onverholen afkeuring: "... bij de hervatting (van de vergadering) kwam de scriba met de mededeling dat tot zijn spijt er een misverstand was over de aard van de besluitvorming. De synode had in deze slechts instemmingsrecht. Het moderamen snapte het ook niet helemaal en het was ook niet duidelijk hoe het had kunnen gebeuren dat de synode op het verkeerde been was gezet. Het kwam erop neer dat de synode op dit moment alleen met het genomen besluit kon instemmen of het anders afwijzen. In dat laatste geval zou de Raad van Toezicht opnieuw aan de slag moeten, maar er was geen sprake van dat de synode een alternatief zou kunnen opleggen." Waarvan akte! Na de vergadering waren er nog die de euvele moed hadden elkaar te feliciteren. Studenten die als toehoorders aanwezig waren hadden een spandoek bij zich waar niets op stond. Het had toch geen zin. Nu zijn we twee jaar verder. In de novembervergadering besloot de synode tot nieuwbouw op het landgoed Hydepark. Daar moet een "Huis van de kerk" komen. Kosten 10 miljoen. Losse inrichting en inventaris 1,2 miljoen. Dat laatste op te brengen door de plaatselijke diaconieën. Daarbij moet ik terugdenken aan het Landelijk Dienstencentrum in Oog en Al, Utrecht, waar al spoedig bleek dat de PKN haar hand volledig had overspeeld. Niet één keer, maar vele malen viel toen het woord megalomanie. Maar daar hebben we blijkbaar niets van geleerd. We gaan vrolijk verder. Aan de ene kant vernietiging van kapitaal en mogelijkheden en aan de andere kant risicovolle acties in tijden van crisis. Heeft de PKN nu nog niet begrepen dat de tijden van weleer voorbij zijn - dat we geroepen worden om stil en eenvoudig bezig te zijn aan de basis in de vaak kwijnende plaatselijke gemeentes? Vaak is het idee geopperd om van Kampen een conferentieoord en studiehuis te maken. Volop ruimte voor langdurig verblijf bijvoorbeeld bij de Permanente Educatie. Een historische stad, met een mooie bibliotheek bij de hand en volop emplooi voor facilitaire diensten. Maar zulke suggesties worden lachend weggewuifd. Men luistert niet. Het is al voorgekookt. Wat er wél komt is nieuwbouw op Hydepark. Het is onverantwoord in deze tijd. Het is het oppoetsen van een oude hervormde trofee. Het had allemaal anders gemoeten, ingetogener. Ik zal mijn plaatselijke diaconie oproepen om in geen geval geld beschikbaar te stellen voor dit onverstandige project. De diaconie heeft wel beter te doen. Ook de lagere middeninkomens met een huis onder water dienen zich steeds vaker aan bij de voedselbank!

 

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB