spacer.png, 0 kB


spacer.png, 0 kB
Voorzichtig s.v.p. PDF Afdrukken E-mail
Tuesday 12 April 2011

Voorzichtig s.v.p.
Ik bespeur de laatste tijd een wildgroei aan Godsnamen. Sla er maar eens wat artikelen over spiritualiteit op na en je struikelt erover. God heet de Eeuwige, de Ene, de Onuitsprekelijke, de Heilige, de Oorsprong, De Onzienlijke, De Bron, het Licht en ga zo maar door. Laten we daar niet al te vrolijk aan mee gaan doen. Er zit een addertje onder het gras. "God is liefde" zeggen we. Dat is theologisch correct. Het is bovendien bijbels. Zie: I Joh. 4:8. Maar wat gebeurt er als we het omkeren? Dan staat er "De liefde is goddelijk". Zoals we weten komen daar ongelukken van. We kunnen net zo goed Venus of Aphrodite gaan aanbidden. Miskotte sprak in dit verband over de onomkeerbaarheid van Gods NAAM. We kunnen niet zomaar de lijnen uit onze werkelijkheid doortrekken, er een hoofdletter aan vastplakken en dan denken dat we het over de God van de Bijbel hebben. Ik maak erop attent, dat de 99 schone namen van Allah ook volgens dit patroon gevormd zijn. Om er een paar te noemen: De Barmhartige, de Genadevolle, de Alhorende, de Grote, de Beschermer, de Onderhouder, de Bewuste etc. Opvallend is dat geen van deze schone namen gevormd wordt met ons voorvoegsel ‘on-‘. Dat komt omdat wij een traditie kennen die in de ‘via negationis' over God spreekt: on-zienlijk, on-eindig etc. De oplettende lezer zal zeggen. Ja, maar in de bijbel horen we toch ook over de Allerhoogste (bijv. Ps. 9:3) en de briefschrijver aan de Hebreeën heeft het toch ook over de Onzienlijke (11:27)... Dat mag zo zijn, maar de bijbel is er uitermate zuinig mee. Het antiheidens getuigenis van de bijbel is juist dat dingen uit onze werkelijkheid niet goddelijk kunnen worden. Dáárom is de bijbel er zo zuinig mee! Misschien willen wij ook wat zuiniger (dat is: voorzichtiger) zijn met het bedenken van Godsnamen. Dit om ijdel gebruik van Zijn NAAM te voorkomen. Ik persoonlijk houd mij het liefst aan de naam die God Zelf genoemd heeft aan Mozes bij de brandende braambos: Jhwh. Dat is: Here. U weet nog wel hoe het in de Statenvertaling staat: de HEERE.

 

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB