spacer.png, 0 kB


spacer.png, 0 kB
De juiste mensen... PDF Afdrukken E-mail
Artikel index
De juiste mensen...
Pagina 2
Pagina 3
Pagina 4
Pagina 5
Pagina 6
Pagina 7
Pagina 8
Pagina 9

  

  

  

 

De Juiste mensen op de juiste plaatsen om de juiste redenen (Veluws Kerkblad - 11 april t/m 13 juni 1997)

  

Studieverlof

Ik heb beloofd in de kerkbode te zullen schrijven over het thema, de voortgang en de resultaten van mijn studieverlof. Eerst iets over het verlof als zodanig. Dat is een (voor)recht van alle (niet alleen Gereformeerde, maar ook Hervormde) predikanten. De regels daarvoor zijn door de Generale Synode opgesteld. Eens in de vier à vijf jaar heeft een predikant drie maanden studie- /opfrisverlof (bij voorkeur in de tijd na Pasen) Hij/zij mag ook snipperen en de drie maanden in een paar blokken verdelen over meerdere jaren. De resultaten van het studieverslof worden neergelegd in een verslag, dat aangeboden wordt aan de kerkeraad en de classis, zodat ook collega's en genabuurde kerken er hun voordeel mee kunnen doen.

Het onderwerp. Twee zaken zijn van belang. 1. De belangstelling van de predikant; 2. Wat de kerkeraad nodig vindt mbt het functioneren van de predikant of mbt de actualiteit van het gemeente-zijn. Het onderwerp van studie wordt daarom ook altijd in overleg met de kekreraad (KAZ/Wk) vastgesteld. Het onderwerp dat ik gekozen heb is: "De juiste mensen op de juiste plaatsen om de juiste redenen". Daarbij de volgende opmerkingen: 1. Het onderwerpt staat in het kader van de Gemeente-opbouw en is dus van direct belang voor het wijkwerk. 2. Het onderwerp sluit aan bij het jaarthema van wijk Midden 96097 en is tevens voorbereiding op het jaarthema seizoen 97/98. 3. Het onderwerp is actueel: de vraag naar het vrijwilligerswerk in de kerk en het punt waar we inzetten - bij de vacatures of bij de ontvangen gaven.

U kunt zich voorstellen dat een predikant blij is met zijn studieverlof. Het predikantschap is nogal stress-gevoelig, vol overuren, spanningsvolle situaties, prioriteitstellingen en onverwachts werk (alle planning ten spijt). Het is heel fijn om de ongedeelde aandacht eens over langere tijd aan één bepaald onderwerp van studie te kunnen geven. Dat is verfrissend en psychisch gezond.

Op het ogenblik bestudeer ik artikelen/boeken over de zgn. charismata (= gaven van de Geest). Wat is een Geestesgave? Is er verschil tussen gaven en talenten? Hoe zit dat met de paranormale gaven? Hoe worden gaven ingezet voor de opbouw van de gemeente. Wat dat allemaal met het thema te maken heeft? Volgende keer meer!


 

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB