spacer.png, 0 kB


spacer.png, 0 kB
Weblog (archief)
Start Leeskring PDF Afdrukken E-mail
Monday 06 December 2010

Leeskring
Een nieuw initiatief. We starten een leeskring. Het format is als volgt: Drie à vier keer per seizoen. Op vrijdagavond. Bij een van de deelnemers thuis. Ieder koopt zijn / haar eigen boek. We praten in twee termijnen van 20.00 tot 21.30 uur. Termijn 1: Ieder geeft zijn / haar mening zonder onder­broken te worden (half uur). Termijn 2: De deelnemers reageren op elkaars mening (een uur). Er is wisselend voorzitterschap en de één doet zich niet deskundiger voor dan de ander... De titels voldoen aan de volgende criteria: actueel, recent, cultuurmaatschap­pelijk relevant. We praten over iedere titel slechts één keer. De kring draait onder verantwoor­de­lijkheid van de PWS (Protestantse Wijkgemeente Stads­dennen); er wordt dus gesproken vanuit een christelijke identiteit. Kortweg: grensverkeer tussen cultuur en religie. Om 21.30 uur: suggesties voor een nieuwe titel en tijd / plaats van de volgende samenkomst. Daarna: hapje en drankje.
De eerste keer is op vrijdag 10 december a.s. 20.00 uur. Eerste titel: Martin Bosma, de Schijn-élite van de valse munters; Drees, extreem rechts, de sixties, nuttige ideoten, Groep Wilders en ik, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 2010, ISBN 978 90 351 3604 5. Prijs: Euro 19,95. De leeskring is in eerste instantie een aanbod van mij als predikant aan de PGH (Protestantse Gemeente Harderwijk). Gemeenteleden lezen over de plaats van samenkomst in SamenGeroepen nr. 22 p. 8. Maar de kring is niet uitsluitend voor leden van de PGH. Voor meer info klik hiernaast op de knop 'contact'.

 
week 49-2010 PDF Afdrukken E-mail
Wednesday 01 December 2010

Iemand uit de gemeente vroeg mij naar de preek van 14 november jl. "Kan ik die nog eens nalezen?" Het was aanleiding om de preek weer eens op het internet te zetten. De laatste maanden waren er andere prioriteiten. Een website lanceren is één, hem (of is het haar?) bijhouden is twee. Ik maak weer een nieuwe start. Voor de preek - zie onder aan de pagina.

 
Restitutie of Reformatie PDF Afdrukken E-mail
Thursday 18 March 2010

Op woensdag 17 maart hield ik in Ermelo een inleiding over het onderwerp Restitutie of Reformatie. Voor de tekst van de toespraak: klik hier.

 
Zondag oculi 2010 PDF Afdrukken E-mail
Sunday 07 March 2010

Zondag Oculi
De zondagen in - wat we noemen - de Paaskring zijn opgesierd met mooie Latijnse namen. Daarmee brengen we het aparte karakter van die dagen tot uitdrukking. De derde zondag in de veertigdagentijd heet Oculi. Psalm 25:15 luidt in de Latijnse bijbel namelijk als volgt: "Oculi mei semper ad Dominum..." Ik houd mijn ogen gericht op de Here. Vandaar dat ‘Oculi'. Geheel overeenkomstig de kleur van de zondag (het paars van de verootmoediging) is dit vers een bede om vergeving. Ik houd mijn ogen gericht op de Heer, Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Blijkbaar hebben wij onszelf verstrikt in velerlei zonden en narigheid. Wij hebben ons laten vangen en komen er niet meer uit. Onze ogen zijn op de Here, die ons redden kan. Dit opzien naar Hem is als een gebed, een roep om hulp. De derde zondag van de veertigdagentijd is weliswaar genoemd naar vers 15, maar de boodschap van de psalm staat in vers 11: "Vergeef mij, Here, mijn grote schuld, omwille van uw naam." Waarom vers 11? Omdat dit vers precies in het midden staat. Er zijn 22 verzen die beginnen met de opeenvolgende letters van het hebreeuwse alfabeth (een acrostichon). Wie kent Psalm 25 niet? Hij behoort tot de favorieten in het rijtje met Ps. 68, 84, 118, 139... om er een paar te noemen. Hoe luisterrijk is de schitterende koraalbewerking op Psalm 25 van Willem Hendrik Zwart voor orgel. Klik hier voor de vertolking door Wim Magré op het orgel van de Bovenkerk in Kampen. Wat een melodie. Op toon gezet geloof. Muzikale verootmoediging. Dat de liefde voor het orgel in ons vaderland weer zal toenemen! Tot eer van God en Christus onze Redder.

 
Beleidsplan Prot. Wijkgem. Stadsdennen PDF Afdrukken E-mail
Monday 01 March 2010

Beleidsplan Stadsdennenkerk
Iedere vier jaar maakt de kerkenraad van de Stadsdennenkerk een beleidsplan. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) zegt daarvan in ordinantie 2-7-1: De kerkenraad heeft tot taak het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente. En in ordinantie 2-8-5: De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op... Nadat de kerkenraad het beleidsplan of een wijziging daarvan voorlopig heeft vastgesteld, wordt dit in de gemeente gepubliceerd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over het beleidsplan of de wijziging kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad het beleidsplan of de wijziging vast.
In SamenGeroepen en in de zondagsbrieven is meegedeeld, dat het beleidsplan en de toelichting op het beleidsplan op deze homepage zouden worden gepubliceerd. Gemeenteleden kunnen hun mening kenbaar maken aan de kerkenraad p/a de scriba dhr. H. Vogelsang bij voorkeur per email: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken . De teksten vindt u door te klikken op concept-beleidsplan 2010-2014 of toelichting beleidsplan 2010-2014. De kerkenraad hoopt op veel reactie. Dat getuigt namelijk van betrokkenheid!

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende > Einde >>

Resultaten 10 - 18 van 63

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB